google adwords

GOOGLE ADWORDS LÀ GÌ?

➡ Google AdWords là gì? Google AdWords là dịch vụ quảng cáo trực tuyến do Google phát triển để giúp các các công ty tổ chức, cá nhân tiếp cận khách hàng của họ nhanh nhất. Khi ai đó tìm kiếm trên Google với 1 cụm từ cụ thể, ví dụ “dịch vụ quảng cáo google […]

xem chi tiết