Hosting

Đăng ký 1 năm giảm 5%, 2 năm giảm 10%, 3 năm giảm 15%, 4 năm giảm 20%, 5 năm giảm 25%. Tặng giao diện miễn phí, hỗ trợ cài đặt tên miền, cài đặt/chuyển website.

Hosting Sinh Viên
 • 600MB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • Không giới hạn SubDomains
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Email
 • 2 MySQL
 • SSD Ổ cứng
 • 4GB Ram
Hosting Sinh Viên +
 • 1200MB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • Không giới hạn SubDomains
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Email
 • 4 MySQL
 • SSD Ổ cứng
 • 4GB Ram
Hosting Cơ Bản
 • 2000MB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • Không giới hạn SubDomains
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Email
 • 8 MySQL
 • SSD Ổ cứng
 • 4GB Ram
Hosting Thông dụng
 • 4000MB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • Không giới hạn SubDomains
 • Khi đăng ký 1 năm Tặng 5 giao diện
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Email
 • 15 MySQL
 • SSD Ổ cứng
 • 4GB Ram
Hosting Doanh nghiệp
 • 8000MB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn FTP Account
 • Không giới hạn SubDomains
 • Khi đăng ký 1 năm Tặng 10 giao diện
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn MySQL
 • SSD Ổ cứng
 • 4GB Ram